งานจิตอาสา

งานจิตอาสา

มกราคม 17, 2023

โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

โครงการความร่วมมือมหาวิทยา […]
มกราคม 9, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งโซ่ลาเซลให้กับโรงเรียนชาวนาบ้านเกี๋ยงห้วยน่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
กรกฎาคม 27, 2022

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอำเภอธัญบุรี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับอำเภอ […]
กรกฎาคม 27, 2022

กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทส […]