Category Archive: ข่าวการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

พ.ค. 30

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารประจำปีการศึกษา 2565

เม.ย. 21

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (กรณีจับได้สลากแดง) สำหรับนักศึกษาเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2565

Share

มี.ค. 01

รายชื่อผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 3

Share

ม.ค. 27

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 2

ธ.ค. 27

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร
ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

พ.ย. 27

การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

Share

Continue reading »