Category Archive: ข่าวการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

พ.ค. 18

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Share

Continue reading »

พ.ค. 18

การผ่อนผันการรับราชการทางทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ(จับได้ใบแดง)

Share

Continue reading »

เม.ย. 07

เลื่อนกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2563

Share

ม.ค. 29

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ม.ค. 29

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย

Share

พ.ย. 27

การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

Share

Continue reading »

พ.ย. 05

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ก.ค. 23

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

Share

เม.ย. 25

การขอผ่อนผันทหารลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

Share

Fetch more items