นายเทียมเมฆ ไชยคง

สิงหาคม 25, 2023

โครงการพัฒนางาน จัดการกระบวนงานด้วยระบบ Kaizen และ Lean

โครงการพัฒนางาน จัดการกระบ […]
มิถุนายน 30, 2023

การรณรงค์การไม่สูบบุหรี่ มทร.ธัญบุรี

  #บุหรี่ เป็นมัจจุรา […]
พฤษภาคม 30, 2023

การประชุมหารือการพัฒนาแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน

การประชุมหารือการพัฒนาแอปพ […]
พฤษภาคม 1, 2023

กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 24, 2023

แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 8 มหาวิทยาลัยในเอเชียที่โดดเด่นด้าน Outstanding Support for Students

แสดงความยินดีกับมหาวิทยาลั […]
มกราคม 27, 2023

โครงการอบรมประชาชนเพื่อการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฝึกอาชีพชมชน

โครงการอบรมประชาชนเพื่อการ […]
มกราคม 17, 2023

โครงการความร่วมมือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับภาคเอกชนเพื่อการพัฒนาอาชีพที่ยั่งยืน

โครงการความร่วมมือมหาวิทยา […]
มกราคม 9, 2023

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สนับสนุนนโยบายการใช้พลังงานสะอาด โดยติดตั้งโซ่ลาเซลให้กับโรงเรียนชาวนาบ้านเกี๋ยงห้วยน่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค […]
พฤศจิกายน 16, 2022

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนากิจการนักศึกษา ครั้งที่ 9/2565

การประชุมคณะกรรมการนโยบายพ […]