ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ DSS

ธันวาคม 1, 2023

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

เรื่องการขอรับเงินอุดหนุนท […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ

ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ ( […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

ภาพบรรยายกาศศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพบรรยายกาศ มหาวิทยาลัยเท […]