งานทหาร


1

การขอผ่อนผัน

การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ

(การเกณฑ์ทหาร)


2

การขอผ่อนผัน

การเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ

(กรณีจับได้สลากแดง)


3

การขอผ่อนผัน

นักเรียนซึ่งไปศึกษาในต่างประเทศ

ไปศึกษาในต่างประเทศ


4

การขอผ่อนผัน

การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร

การเรียกพล

งานวิชาทหาร

ลงทะเบียนสมัครและรายงานตัว นศท.

QR CODE กลุ่มนศท.มทร.ธัญบุรี
Line @


1

รับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร
และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร
ชั้นปีที่ 1-5

2

การยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศเป็น
ว่าที่ ร้อยตรี


3

การแต่งกายว่าที่ร้อยตรี
- พิธีประดับเครื่องหมายยศร้อยตรี
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ช่องทางการติดต่องานทหารและงานวิชาทหาร


ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12110

โทร. 0 2549 3674
มือถือ. 0 98274 6974
ID Line : WEENA_Y