พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

ขอแสดงความยินดีกีบศิษย์เก่านายลิขิต ใจดี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์
พฤศจิกายน 14, 2023
พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่อโชติ) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ประจำปีการศึกษา 2566
พฤศจิกายน 27, 2023