พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่อโชติ) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565
พฤศจิกายน 24, 2023
แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี
พฤศจิกายน 29, 2023