ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สถานกีฬาต่างๆ

ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์
ข้อปฏิบัติการใช้ลานอเนกประสงค์203.1 KB3140
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB2603
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1537
หลักเกณฑ์การใช้บริการและการสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย (FITNESS CENTER)155.4 KB372
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬากลาง
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี203.5 KB1798
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1330
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬากลางแจ้ง(สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล)
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง (สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล)203.2 KB2311
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1207
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬาโดมโรงอาหาร
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาโดมโรงอาหาร (สนามบาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ)203.2 KB1481
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB990
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามฟุตบอล
ข้อปฏิบัติการใช้สนามฟุตบอล 203.4 KB3403
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1543
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามวอลเลย์บอลชายหาด
ข้อปฏิบัติการใช้สนามวอลเลย์บอลชายหาด202.4 KB1275
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB783
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามเทนนิส
ข้อปฏิบัติการใช้สนามเทนนิส214.4 KB1636
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1078
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามเบสบอล
ข้อปฏิบัติการใช้สนามเบสบอล201.7 KB1074
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB805
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามเปตอง
ข้อปฏิบัติการใช้สนามเปตอง201.7 KB1558
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB152
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สระว่ายน้ำ
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB911
หลักเกณฑ์การใช้บริการและการสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)166.5 KB212
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้อาคารยิมเนเซียม
ข้อปฏิบัติการใช้อาคารยิมเนเซียม101.9 KB1665
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1022
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ข้อปฏิบัติในการเต้นแอโรบิก213.3 KB1305
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB993

ใส่ความเห็น