ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สถานกีฬาต่างๆ

ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้ลานกีฬาอเนกประสงค์
ข้อปฏิบัติการใช้ลานอเนกประสงค์203.1 KB2927
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB2415
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้ศูนย์ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ (Fitness Center)
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1413
หลักเกณฑ์การใช้บริการและการสมัครสมาชิกศูนย์ออกกำลังกาย (FITNESS CENTER)155.4 KB238
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬากลาง
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี203.5 KB1665
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1227
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬากลางแจ้ง(สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล)
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬากลางแจ้ง (สนามบาสเกตบอลและสนามฟุตซอล)203.2 KB2158
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1131
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามกีฬาโดมโรงอาหาร
ข้อปฏิบัติการใช้สนามกีฬาโดมโรงอาหาร (สนามบาสเกตบอล และสนามเซปักตะกร้อ)203.2 KB1406
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB932
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามฟุตบอล
ข้อปฏิบัติการใช้สนามฟุตบอล 203.4 KB3147
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1433
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามวอลเลย์บอลชายหาด
ข้อปฏิบัติการใช้สนามวอลเลย์บอลชายหาด202.4 KB1218
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB738
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามเทนนิส
ข้อปฏิบัติการใช้สนามเทนนิส214.4 KB1539
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB1007
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามเบสบอล
ข้อปฏิบัติการใช้สนามเบสบอล201.7 KB1014
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB757
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สนามเปตอง
ข้อปฏิบัติการใช้สนามเปตอง201.7 KB1471
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB88
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้สระว่ายน้ำ
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB839
หลักเกณฑ์การใช้บริการและการสมัครสมาชิกสระว่ายน้ำ (SWIMMING POOL)166.5 KB131
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้อาคารยิมเนเซียม
ข้อปฏิบัติการใช้อาคารยิมเนเซียม101.9 KB1562
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB955
ระเบียบและหลักเกณฑ์การใช้แอโรบิกเพื่อสุขภาพ
ข้อปฏิบัติในการเต้นแอโรบิก213.3 KB1243
ระเบียบการขอใช้สนามและสถานการกีฬาเพื่อจัดกิจกรรม177.6 KB931

ใส่ความเห็น