student service center


1.ให้บริหารด้าน internet ,printer
2.ให้คำปรึกษาเบื้องต้น และประสานงาน
3.รับบริการร้องเรียน
4.ให้บริการห้องประชุมขนาดเล็ก
5.บริการประสานงานศินย์เก่า
6.ให้บริการนักศึกษาพิการ

นักศึกษาที่ประสบปัญหาและไม่สามารถแก้ปัญหาได้สามารถขอคำปรึกษาได้ที่ศูนย์ฯ หรือปรึกษาได้ที่ 0-2549-3677  ในวัน เวลาราชการ

ใส่ความเห็น