แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์156.4 KB1700
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์121.7 KB1199
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม27.0 KB2363
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงดูและสำรองข้อมูล ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด94.3 KB2432
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นจอประชาสัมพันธ์ IUM 98.0 KB816

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB21614
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB33687
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB25311
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB7722
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB17376
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB21440
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)598.7 KB25183

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB3592
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB1661
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB2506
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB3473
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา155.6 KB21235

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1409
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB2517
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB1044
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB764
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB1097
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB790
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB315

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB1965

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB838

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB1447
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB526

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB2792

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

 คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB277

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>