แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์99.7 KB1375
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์121.7 KB976
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม27.0 KB1935
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงดูและสำรองข้อมูล ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด94.3 KB1970
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นจอประชาสัมพันธ์ IUM 98.0 KB624

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB14629
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB17906
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB16340
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB2886
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB12150
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB13195
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)306.6 KB19295

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB2696
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB613
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB1916
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB1670
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา272.6 KB8890

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1024
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB1898
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB797
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB594
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB930
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB588
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB127

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB1555

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB665

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB469
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB237

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time111.0 KB2107

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>