แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์99.7 KB1184
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์121.7 KB890
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม27.0 KB1752
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงดูและสำรองข้อมูล ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด94.3 KB1770
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นจอประชาสัมพันธ์ IUM 98.0 KB558

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB12159
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB13495
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB14835
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB1795
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB9861
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB11759
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)306.6 KB16888

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB2085
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB1475
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB768
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา)1.0 MB56
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา)86.2 KB51
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) (2)1.0 MB54
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) (2)86.2 KB39
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) (3)1.0 MB35
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) (4)1.0 MB56
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา งานทุนการศึกษา1.0 MB72
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา216.4 KB5501

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB881
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB1514
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB700
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB523
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB789
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB498
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB16

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB1387

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB584

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB133
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB142

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time111.0 KB1734

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>