แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์99.7 KB1321
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์121.7 KB949
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม27.0 KB1867
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงดูและสำรองข้อมูล ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด94.3 KB1906
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นจอประชาสัมพันธ์ IUM 98.0 KB601

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB13416
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB17549
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB16189
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB2736
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB11846
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB12470
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)306.6 KB19001

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB2372
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB162
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB1695
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB1317
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา272.6 KB7088

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB982
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB1664
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB758
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB571
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB896
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB565
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB96

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB1516

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB635

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB375
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB206

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time111.0 KB1973

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>