แบบฟอร์มต่างๆ

แบบฟอร์มฝ่ายบริหารงานทั่วไป

แบบคำขอนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์99.7 KB1439
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยืมพัสดุ ครุภัณฑ์121.7 KB1029
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอใช้ห้องประชุม27.0 KB2030
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงดูและสำรองข้อมูล ภาพวีดีโอจากกล้องวงจรปิด94.3 KB2090
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงนำข้อมูลขึ้นจอประชาสัมพันธ์ IUM 98.0 KB666

แบบฟอร์มกองทุน กยศ.กรอ.

หนังสือข้อตกลงระหว่างนักศึกษากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี111.9 KB15675
หนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมจิตอาสา 162.7 KB22585
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กยศ.)70.2 KB16551
หนังสือรับรองรายได้ของครอบครัวผู้กู้ (สำหรับผู้กู้กองทุน กรอ.)70.7 KB3078
หนังสือรับรองสถานภาพของบิดาและมารดา34.1 KB12441
หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา70.5 KB13850
แบบฟอร์มคำขอกู้ยืมเงินของมหาวิทยาลัย (กยศ.มทรธ.101)306.6 KB19611

แบบฟอร์มทุนให้เปล่า/ทุนให้ยืมฉุกเฉิน

หนังสือรับรองความประพฤติ115.7 KB2827
หนังสือรับรองสถานภาพบิดาและมารดา39.1 KB696
แบบคำขอและสัญญาการยืมเงินฉุกเฉินสำหรับนักศึกษา 180.3 KB1999
แบบฟอร์มบันทึกโครงการจิตอาสา (งานทุนการศึกษา) 1.0 MB2203
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนการศึกษา272.6 KB9025

แบบฟอร์มผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

แบบคำขออนุญาตลาเรียน / ขอรอรับสิทธิของนักศึกษาวิชาทหาร 230.9 KB1103
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร 204.5 KB2103
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (สำหรับนักศึกษาจับใบแดง)269.5 KB862
แบบคำร้องขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร / ระดมพล 232.9 KB638
แบบรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร248.7 KB964
ใบคำร้องขอย้ายสถานที่ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร 77.4 KB627
ใบสมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหาร239.9 KB170

แบบฟอร์มกิจกรรมนักศึกษา

บัตรผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร91.1 KB1668

แบบฟอร์มเรียกค่าทดแทน(ประกันอุบัติเหตุ)

แบบเรียกร้องค่าทดแทน 66.0 KB709

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง

แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(pdf)245.0 KB561
แบบสอบถามความพึงพอใจนายจ้าง(word)166.9 KB287

ใบสมัครงาน Part Time

ใบสมัครงาน Part Time276.2 KB2259

คู่มือการเบิกค่าตอบแทนนักศึกษาปฏิบัติงาน (โครงการหารายได้ฯ)

 คู่มือ เบิกค่าตอบแทน (ฉบับย่อ)12.2 MB52

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>