ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้า และทำผม จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดง และจ้างทำอุปกรณ์ประกอบการแสดงจรวดมอญนครปทุม จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 3, 2022
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
กุมภาพันธ์ 7, 2022