ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้า และทำผม จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มทร.ธัญบุรี