ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2566

กองพัฒนานักศึกษา รับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากกการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
พฤษภาคม 1, 2023
ตรวจสุขภาพนักศึกษา ประจำปีการศึกษา2566
พฤษภาคม 12, 2023