กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ข่าวประชาสัมพันธ์ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา


เมษายน 1, 2024
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ย […]
มีนาคม 25, 2024
กำหนดการยื่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประกอบการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย) รอบเก็บตก
ลงทะเบียนจองคิว (click) เอ […]
มกราคม 25, 2024
กำหนดการยื่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประกอบการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)
ลงทะเบียนจองคิว (click) &n […]
ธันวาคม 22, 2023
แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566
ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี […]
พฤศจิกายน 1, 2023
กำหนดการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566
ให้ผู้กู้ยืมดำเนินการดังนี […]
สิงหาคม 9, 2023
แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 1/2566
  ให้ผู้กู้ยืมดำเนินก […]
กรกฎาคม 21, 2023
ประกาศการทำสัญญาและแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นต […]
มิถุนายน 21, 2023
กำหนดการกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) รอบ2
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ย […]
พฤษภาคม 31, 2023
กำหนดการยื่นแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2566
เฉพาะผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเน […]
เมษายน 20, 2023
กำหนดการยื่นคำขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (สำหรับนักศึกษา ผู้กู้รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
นักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ย […]
มีนาคม 31, 2023
แจ้งนักศึกษาที่ประสงค์จะขอกู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา)
  นักศึกษาที่ยังไม่มี […]
มีนาคม 7, 2023
แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1, 2 และ 3 ปีการศึกษา 2565
แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้ […]

แบบฟอร์มดาวน์โหลด กยศ.


ประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ช่องทางการติดต่อเรา


งานกยศ.มทร.ธัญบุรี โทร. 02 549 3674, 02 549 3684

งานทุนการศึกษา โทร. 02 549 3675

ที่ตั้ง : ฝ่ายสวัสดิการนักศึกษา ชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา