ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ (Annual health check-up) ประจำปีการศึกษา 2567

ประชาสัมพันธ์งานประกันอุบัติเหตุของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2567
เมษายน 26, 2024
ประชาสัมพันธ์การจัดงาน “นัดพบแรงงานจังหวัดปทุมธานี”
พฤษภาคม 13, 2024