พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564

นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มทร.ธัญบุรี
กุมภาพันธ์ 21, 2023
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ จำนวน ๒๐ ป้าย (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
มีนาคม 7, 2023