นักศึกษาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มทร.ธัญบุรี

รายนามศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
กุมภาพันธ์ 16, 2023
พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2564
กุมภาพันธ์ 23, 2023