ภาพกิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ชายไทยกับการเข้ารับราชการทหาร
สิงหาคม 25, 2023
เปิดระบบลงทะเบียนจองคิวการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2
กันยายน 5, 2023