ภาพกิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี

มทร.ธัญบุรี