แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2566
สิงหาคม 16, 2023
โครงการพัฒนางาน จัดการกระบวนงานด้วยระบบ Kaizen และ Lean
สิงหาคม 25, 2023