ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567
กุมภาพันธ์ 23, 2024
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี
กุมภาพันธ์ 27, 2024