ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

มทร.ธัญบุรี