ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566
กรกฎาคม 14, 2023
โครงการประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อ“วัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่”
กรกฎาคม 15, 2023