ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ”We are one เพราะเราเป็นหนึ่ง”

ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ
ตุลาคม 11, 2023
ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566
ตุลาคม 17, 2023