ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ”We are one เพราะเราเป็นหนึ่ง”
ตุลาคม 11, 2023
กิจกรรม “เสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดหางานผ่าน HCM Center”
ตุลาคม 25, 2023