มิ.ย. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเต้นท์ จำนวน ๑๐ หลัง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 28

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๑๐ เครื่อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 27

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๑๐ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่ารถพยาบาล จำนวน ๒ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 25

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (ม.สงขลานครินทร์) จำนวน ๑ บูธ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มิ.ย. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าบูธจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา (ม.เทคโนโลยีสุรนารี) จำนวน ๑ บูธ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Fetch more items