กุมภาพันธ์ 2, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเทศบาลเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

กุมภาพันธ์ 2, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี

กุมภาพันธ์ 1, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

มกราคม 31, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก

มกราคม 26, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 25, 2024

ด่วน รับจำนวนจำกัด !!! เปิดอบรม Re/Up/New Skills

มกราคม 25, 2024

กำหนดการยื่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประกอบการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

มกราคม 24, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 19, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

มกราคม 18, 2024

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

มกราคม 18, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 12, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 12, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 11, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนช่างฝีมือทหาร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มกราคม 11, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์มัธยม จังหวัดกรุงเทพมหานคร

มกราคม 11, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

มกราคม 10, 2024

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567

มกราคม 9, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

มกราคม 3, 2024

ประชาสัมพันธ์งาน JAPAN JOB FAIR 2024

ธันวาคม 22, 2023

โครงการประกวดสื่อประชาสัมพันธ์ด้านยาเสพติด

ธันวาคม 22, 2023

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ และคณะศิลปศาสตร์) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2566

ธันวาคม 22, 2023

กิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHPV

ธันวาคม 21, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตลาดนัดหลักสูตร ครั้งที่ 26 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ธันวาคม 21, 2023

ทุนการศึกษา บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด ประจำปีการศึกษา 2566

ธันวาคม 20, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนอุดมวิทยา รังสิต จังหวัดปทุมธานี

ธันวาคม 15, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ธันวาคม 13, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

ธันวาคม 7, 2023

ตรวจสอบรายชื่อผู้แสดงตนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

ธันวาคม 3, 2023

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ธันวาคม 1, 2023

พิธีมอบรางวัลสถานศึกษาที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอน มทร.ธัญบุรี

ธันวาคม 1, 2023

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พฤศจิกายน 29, 2023

แนะแนวศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โรงเรียนสามโคก จังหวัดปทุมธานี

พฤศจิกายน 27, 2023

พิธีรับมอบทุนการศึกษาจากพระครูภาวนาภัทรคุณ (หลวงพ่อโชติ) เจ้าอาวาสวัดพุทไธศวรรย์ ประจำปีการศึกษา 2566

พฤศจิกายน 24, 2023

พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2565

พฤศจิกายน 14, 2023

ขอแสดงความยินดีกีบศิษย์เก่านายลิขิต ใจดี ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์

พฤศจิกายน 8, 2023

แผนบริจาคโลหิตประจำปี 2567

พฤศจิกายน 1, 2023

กำหนดการส่งแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2566

ตุลาคม 25, 2023

กิจกรรม “เสริมสร้างการรับรู้เครือข่ายจัดหางานผ่าน HCM Center”

ตุลาคม 17, 2023

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

ตุลาคม 11, 2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ”We are one เพราะเราเป็นหนึ่ง”