กุมภาพันธ์ 7, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 3, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาแต่งหน้า และทำผม จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กุมภาพันธ์ 3, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าชุดการแสดง และจ้างทำอุปกรณ์ประกอบการแสดงจรวดมอญนครปทุม จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 27, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อยางรถยนต์ราชการ จำนวน ๔ เส้น (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 10, 2022

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มกราคม 1, 2022

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

ธันวาคม 8, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเดทตอล จำนวน ๕ ขวด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ธันวาคม 2, 2021

พิธีรับมอบรางวัล ASIC : Enterprise Award, Student Support และ Inclusivity Award

พฤศจิกายน 15, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 15, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 15, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พฤศจิกายน 15, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโล่รางวัลและพิมพ์ใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตุลาคม 14, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ราชการ จำนวน ๑ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 29, 2021

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บเอกสาร จำนวน ๑๒ เดือน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

กันยายน 29, 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม จำนวน 12 เดือน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง