กพน.มทร.ธัญบุรี

กุมภาพันธ์ 28, 2022

ข่าวประชาสัมพันธ์การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับได้สลากแดง)

นักศึกษาชายที่เกิดปี พ.ศ.2 […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

หัวหน้าคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เยี่ยมชมสนามเทนนิส มทร.ธัญบุรี

อธิการบดี รศ.ดร.สมหมาย ผิว […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศึกษา ประจำปี 2564

โครงการพัฒนาศักยภาพสภานักศ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

ตรวจสอบรายชื่อผู้แสดงตนขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นขอผ่ […]
กุมภาพันธ์ 28, 2022

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา มทร.ธัญบุรี ปีการศึกษา 2564

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ม […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ

ความรู้เกี่ยวกับผู้พิการ ( […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

การขอรับเงินอุดหนุนทางการศึกษา สำหรับนักศึกษาพิการ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ข่าวประชาสัมพันธ์ ศูนย์บริ […]
กุมภาพันธ์ 24, 2022

ภาพบรรยายกาศศึกษาดูงานกองพัฒนานักศึกษา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ภาพบรรยายกาศ มหาวิทยาลัยเท […]
ธันวาคม 2, 2021
ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

พิธีรับมอบรางวัล ASIC : Enterprise Award, Student Support และ Inclusivity Award

พิธีรับมอบรางวัล ASIC : En […]
มทร.ธัญบุรี