มกราคม 31, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพนครนายก จังหวัดนครนายก

ฝ่ายเเนะเเนวการศึกษา อาชีพ […]
มกราคม 26, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนธัญรัตน์ จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]
มกราคม 25, 2024

ด่วน รับจำนวนจำกัด !!! เปิดอบรม Re/Up/New Skills

  ด่วน รับจำนวนจำกัด […]
มกราคม 25, 2024

กำหนดการยื่นกิจกรรมจิตอาสาเพื่อประกอบการขอกู้ยืม กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2567 (สำหรับผู้กู้ยืมรายเก่าต่อเนื่องในมหาวิทยาลัย)

ลงทะเบียนจองคิว (click) &n […]
มกราคม 24, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]
มกราคม 19, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนเสาไห้ “วิมลวิทยานุกูล” จังหวัดสระบุรี

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]
มกราคม 18, 2024

วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยมีผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิกา […]
มกราคม 18, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (มัธยมวัดหัตถสารเกษตร) ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]
มกราคม 12, 2024

แนะเเนวศึกษาต่อโรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี

ฝ่ายเเนะเเนวและศิษย์เก่าสั […]