ม.ค. 14

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบเก็บตก)

ธ.ค. 27

แจ้งผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ คณะบริหารธุรกิจ) ทำแบบยืนยันการเบิกเงินกู้ยืม ภาคเรียนที่ 2/2564

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 27

รายชื่อผู้ยื่นผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1

ธ.ค. 20

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนการศึกษา บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จำกัด

ธ.ค. 20

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 17

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 14

โครงการการอบรมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ ในการใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อคัดกรองในการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักศึกษาของ

ธ.ค. 09

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ธ.ค. 07

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค. 01

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2564


Fetch more items