มี.ค. 04

ระกาศผลการประกวด – วีดีโอและโปสเตอร์ หัวข้อ “การรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา”

Read the rest of this entry »

มี.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

มี.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.พ. 24

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา

ขอเชิญร่วมรับฟังการแถลงนโยบายผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 12.00-14.00 น.
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้บันทึกกิจกรรมในหมวด 14 กิจกรรมวิชาการ Read the rest of this entry »

ก.พ. 05

ผลงานการประกวดออกแบบโปสเตอร์รณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา

ขอเชิญร่วมโหวตผลงานนักศึกษาการประกวดออกแบบโปสเตอร์ หัวข้อรณรงค์การเลือกตั้งผู้นำนักศึกษา
ผลการตัดสินประกอบด้วย การให้คะแนนจากคณะกรรมการ คิดเป็น 70 % และคิดจากการ Like และ Share คิดเป็น 30%
โดยคะแนน Vote คิดจาก
จำนวน 1 Like = 1 คะแนน
จำนวน 1 Share = 3 คะแนน
สามารถโหวตได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 2 มีนาคม 2564 เวลา 18.00 น. และจะประกาศผล ในวันที่ 4 มีนาคม 2564 ทางลิงค์นี้ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SD.Rmutt&set=a.2817637215169293

 

Read the rest of this entry »

ก.พ. 05

การยื่นเรื่องขอคำสั่งแต่งตั้งยศ ว่าที่ ร.ต. ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

ก.พ. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 27

สารวัฒนธรรมราชมงคล ปีที่ 15 ฉบับที่ 31

ม.ค. 22

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด (อธิการบดี) กล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตรวจประเมิน ผลงานโครงการ 1 จังหวัด 1 ศูนย์เรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ 2564

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ 22012564-01.jpg Read the rest of this entry »

ม.ค. 20

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภารนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภารนักศึกษา และคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประจำปีการศึกษา 2564
เรื่องการรับสมัคร หลักเกณฑ์ และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา
นักศึกษาสนในสมัครได้ที่ฝ่ายกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ในวัน เวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.)

Fetch more items