มี.ค.
26

ประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2557

มี.ค.
26

ประกาศ การผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำการ เพื่อลาศึกษาต่อ

มี.ค.
26

กองทุน กยศ.และกองทุน กรอ. สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557

Read the rest of this entry »

มี.ค.
20

การขอรอรับสิทธิ์เพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.)ปีการศึกษา 2557

Read the rest of this entry »

มี.ค.
11

การให้บริการสถานพยาบาลช่วงเวลาปิดภาคการศึกษา

Read the rest of this entry »

มี.ค.
03

ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีีราชมงคลธัญบุรี
ออกตรวจเยี่ยมนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 4 และ 5 (ชาย,หญิง)

ประจำปีการศึกษา 2556
ณ ค่ายฝึกนักศึกษาวิชาทหาร (เขาชนไก่) ต.ลาดหญ้า  อ.เมือง  จังหวัดกาญจนบุรี

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 Read the rest of this entry »

ก.พ.
28

นักศึกษากองทุน กยศ.รับใบเสร็จและแบบยืนยันจำนวนเงิน ฯ 2/2556 คืน

Read the rest of this entry »

ก.พ.
12

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2556

 

Read the rest of this entry »

ก.พ.
10

นศ.ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุน กยศ.ประจำปีการศึกษา 2557

Read the rest of this entry »

ม.ค.
30

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท

บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด พบปะนศ.ที่ได้รับทุนการศึกษาของบริษัท

วันที่ 28 มกราคม 2557 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมชั้น 2 กองพัฒนานักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี Read the rest of this entry »

Page 1 of 512345