มิ.ย. 14

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2561

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

13-15  มิถุนายน  2561

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

มิ.ย. 11

ประกาศผลทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2561

พ.ค. 30

ภาพโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ภาพบรรยากาศ
โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

24-27 พฤษภาคม 2561
ณ บ้านบึงกาสาม หมู่ 7
ต.บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 21

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึดษา ระยะที่ 2

ภาพบรรยากาศ โครงการสัมมนาผู้ปฏิบัติงาน
ด้านพัฒนานักศึกษา ระยะที่ 2

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2561
ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก

Read the rest of this entry »

พ.ค. 15

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 2

12 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารยิมเนเซียม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชคงคลธัญบุรี

Read the rest of this entry »

พ.ค. 07

ประกาศ การกระทำความผิดวินัยร้ายแรงของนักศึกษา พ.ศ.2561

พ.ค. 07

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ (กรณีจับฉลากได้ใบแดง)

พ.ค. 04

ประกาศ นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

พ.ค. 04

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

ประชุมโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพลังนิสิตนักศึกษา

วันพุธที่  2 พฤษภาคม 2561 เวลา  09.30 -15.00 น.
ณ ห้องประชุมวิกตอเรีย และห้องประชุมมังคลอุบล
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

พ.ค. 03

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-5 ประจำปีการศึกษา 2561

Page 1 of 1312345...10...Last »

Fetch more items