พ.ค. 30

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 26

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๒๘๐ ใบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 23

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ จำนวน ๒ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน ๘๐ ใบ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องสัมมนา จำนวน ๑ ห้อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบลงนามถวายพระพร จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 15

ขอแสดงความยินดี นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ค. 10

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read the rest of this entry »

Fetch more items