ต.ค. 21

กิจกรรม Walk & Talk ของนักศึกษาต่างชาติ

Read the rest of this entry »

ต.ค. 16

การแข่งขันกีฬาซอฟท์เทนนิสเพื่อความเป็นเลิศสนาม 1 (ประเภททั่วไปและเยาวชน)

Read the rest of this entry »

ต.ค. 13

พิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ภาพข่าว : พิธีสวดพระพุทธมนต์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 64
ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวเพิ่มเติ่ม

Read the rest of this entry »

ต.ค. 13

กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

ภาพข่าว : กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล วันที่ 13 ต.ค. 64
ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์
ภาพข่าวเพิ่มเติ่ม Read the rest of this entry »

ต.ค. 11

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงินกองทุน กยศ. ประจำปีการศึกษา 2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 5

Read the rest of this entry »

ก.ย. 30

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการอนุมัติให้กู้ยืมเงิน ประจำปีการศึกษา 2564 (รายใหม่และรายเก่าย้ายสถานศึกษา) ครั้งที่ 4

Read the rest of this entry »

ก.ย. 28

กิจกรรมโครงการเด็กและเยาวชนจิตอาสา รวมพลัง ทำความดี

Read the rest of this entry »

ก.ย. 24

กิจกรรมแนะแนวรูปแบบออนไลน์ 22-24 กันยายน 2564

22-24 กันยายน 2564
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี คณะผู้บริหาร  คณะบดี และเจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์
ผ่านระบบ GOOGLE MEET โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กทม.
โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี โรงเรียนสตึก จ.บุรีรัมย์ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา จ.สระบุรี
โรงเรียนพระวิสุทธิวงส์ จ.ปทุมธานี โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
cr.กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

ก.ย. 16

ศูนย์เรียนรู้ตามรอยพ่อสานต่อหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดกิจกรรมให้ความรู้ และลงมือปฏิบัติการสร้างอาชีพให้กับเยาวชน

Read the rest of this entry »

ก.ย. 16

กิจกรรมแนะแนวรูปแบบออนไลน์ 16 กันยายน 2564

วันพฤหัสบดีที่ 16 กันยายน 2564
รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิติพิชญ์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
คณบดีคณะการแพทย์บูรณาการ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะแนวการศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรมแนะแนวออนไลน์
ผ่านระบบ GOOGLE MEET โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จ.ลพบุรี
โรงเรียนดัดดรุณี โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม จ.ฉะเชิงเทรา
และโรงเรียนสตรีนครสวรรค์
cr.กองประชาสัมพันธ์ มทร.ธัญบุรี

Read the rest of this entry »

Fetch more items