ห้องพยาบาล (Nursing Room) อาคารสโมสรข้าราชการ

การให้บริการรถพยาบาล

รักษาโรคทั่วไป

ล้างแผล

งานกองทุนสุขภาพนักศึกษา

Maps01

วันเวลาเปิดทำการ

เปิดทำการทุกวัน 

เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ตรวจรักษาโรคโดยแพทย์

ช่วงเช้าเวลา 09.00 น. - 12.00 น.

ช่วงบ่ายเวลา 13.00 น. - 16.00 น.

health.open1

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

plan02

ภายในห้องพยาบาลประกอบไปด้วย

H05
จุดซักประวัติผู้ป่วย

patient history taking point

H06
เวชระเบียนผู้ป่วย

medical record

20220505-NursingRoom-13-2
ห้องตรวจโรคทั่วไป

general examination room

H01
จุดตรวจโรคทางเดินหายใจ

respiratory disease

 
20220505-NursingRoom-33
ห้องทำแผล

dressing room

20220505-NursingRoom-46
ห้องผู้ป่วยชาย

male patient room

20220505-NursingRoom-47
ห้องผู้ป่วยหญิง

female patient room

20220505-NursingRoom-21
ห้องจ่ายยา

dispensary

สิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขภาพ

06
วีลแชร์ ทั้งหมด 15 คัน
02
ไม้ค้ำยัน 20 คู่
01
เตียงพับ 7 เตียง
07
หุ่นช่วยฟื้นชีพ CPR 8 ตัว
08
เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 20 เครื่อง
04
รถพยาบาล 1 คัน

ประกาศกองทุนสุขภาพนักศึกษา

NameSizeHits
NameSizeHits
02-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา พ.ศ.2561475.1 KiB181
06-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19 พ.ศ.2563494.9 KiB96
04-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา (ฉบับที่ 3)507.5 KiB102
07-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง การจ่ายเงินช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา2019)(ฉบับปรับปรุง ลว 2 กันยายน พ.ศ.2564)548.6 KiB129
01-ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วย กองทุนสุขภาพนักศึกษา พ.ศ.2560590.1 KiB211
03-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา (ฉบับที่ 2)896.1 KiB138
05-ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสวัสดิการด้านสุขภาพของนักศึกษา (ฉบับปรับปรุง ลว 2 กันยายน พ.ศ.2564)911.5 KiB1828
 
 

สถิติการให้บริการรถพยาบาล(Ambulance) มทร.ธัญบุรี

สถิติการให้บริการ

บริการรถพยาบาลประจำปีงบประมาณ 2567

189

ครั้ง


ส่งต่อผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2567

85

ครั้ง


สถิติการให้บริการห้องพยาบาล มทร.ธัญบุรี

   
   
   

  สรุปแบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการห้องพยาบาล มทร.ธัญบุรี

  NameSizeHits
  NameSizeHits
  01-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 166.2 KiB500
  02-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 2102.9 KiB633
  03-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 3106.6 KiB138
  09-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2567 ไตรมาส 1109.7 KiB367
  10-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2567 ไตรมาส 2111.8 KiB28
  04-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 4112.7 KiB96
  14-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล (ศูนย์รังสิต) ประจำปีงบประมาณ2567 ไตรมาส 1401.5 KiB119
  05-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล (ศูนย์รังสิต) ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 1412.5 KiB130
  06-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล (ศูนย์รังสิต) ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 2427.6 KiB128
  08-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล (ศูนย์รังสิต) ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 4534.3 KiB85
  15-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล (ศูนย์รังสิต) ประจำปีงบประมาณ2567 ไตรมาส 2534.4 KiB36
  07-สรุปแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการห้องพยาบาล (ศูนย์รังสิต) ประจำปีงบประมาณ2566 ไตรมาส 3546.5 KiB101
   

  คลังสื่อความรู้ด้านสุขภาพ

  1
  ธงโภชนาการอาหาร

  nutrition flag

  4 ขั้นตอนย้ายสิทธิบัตร
  การเปลี่ยนสถานบริการสุขภาพ
  helth
  อนามัยเจริญพันธุ์
  helth_04
  ถุงยางอนามัย

  Condom

  helth_05
  บุหรี่
  coffee
  กาแฟ
  PR HPV
  วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกHPV
  Smooking
  กฏหมายเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า
  4 ขั้นตอนย้ายสิทธิบัตร
  ขั้นตอนการย้ายสิทธิการรักษา
  ถุงยางอนามัย
  รักปลอดภัยด้วยถุงยางอนามัย

  คลังสื่อVDOความรู้ด้านสุขภาพ

  รางวัลชนะเลิศ การประกวดคลิปวิดีโอสั้นในหัวข้อวัยรุ่นรู้ทันควันบุหรี่

  ทีม Art Choei Search Light

  ผลงานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

  รองชนะเลิศอันดับ 2

  บุหรี่มือสาม ภัยร้ายใกล้ตัวคุณ

  ผลงานของนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์

  ข่าวสารและกิจกรรมห้องพยาบาล

  ช่องทางการติดต่อห้องพยาบาล มทร.ธัญบุรี


  ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 1 อาคารสโมสรข้าราชการ

  ที่อยู่ : 39 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองหก อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  โทร. 0 2549 3676 และ 0 2549 4010

  Fanpage :

  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี