ก.พ. 15

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมบานประตูกระจก จำนวน ๑๔ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.พ. 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2561


Read the rest of this entry »

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

Read the rest of this entry »

ก.พ. 08

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเช่ารถบัสโดยสารปรับอากาศ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ก.พ. 07

กิจกรรมเเนะเเนวโรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

ก.พ. 07

กิจกรรมเเนะเเนวโรงเรียนสุธีวิทยา จ.สระบุรี

ก.พ. 06

พิธีมอบรางวัลเพื่อยกย่องคนดี คนเก่ง มีจิตสาธารณะของมหาวิทยาลัย ฯ

ก.พ. 04

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ม.ค. 30

สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับสมาคมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดปทุมธานี เข้าติดตามตรวจเยี่ยมนักศึกษาทุนพระราชานุเคราะห์ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Fetch more items