พ.ค. 26

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่า นายมนตรี  ใจสีงาม

พ.ค. 24

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถกอล์ฟ รับส่งนักศึกษาพิการ จำนวน ๑ คัน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 22

ประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

พ.ค. 22

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1และลักษณะที่ 2 ครั้งที่ 2

  Read the rest of this entry »

พ.ค. 18

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

Read the rest of this entry »

พ.ค. 18

การผ่อนผันการรับราชการทางทหารกองประจำการเพื่อลาศึกษาต่อ(จับได้ใบแดง)

Read the rest of this entry »

พ.ค. 13

รับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

พ.ค. 12

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน ๒๐ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 08

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้กู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาลักษณะที่ 1และลักษณะที่ 2 ครั้งที่ 1

Read the rest of this entry »

พ.ค. 07

โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ COVID-19

Read the rest of this entry »

Fetch more items