ธ.ค. 20

ประกาศรายชื่อผู้กู้ยืมกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ที่ได้รับผ่อนผันการชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 17

ทุนมูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล ประจำปีการศึกษา 2565 (ทุนใหม่และทุนต่อเนื่อง)

Read the rest of this entry »

ธ.ค. 14

โครงการการอบรมบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานด้านพัฒนานักศึกษาของคณะ ในการใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อคัดกรองในการหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับนักศึกษาของ

ธ.ค. 09

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 9 ธันวาคม 2564

ธ.ค. 07

กิจกรรมรับบริจาคโลหิต วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา ณ ห้องสงค์ธนาพิทักษ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ธ.ค. 01

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 1 ธันวาคม 2564


พ.ย. 26

มอบของรางวัลให้นักศึกษา ที่ร่วมกิจกรรม​ Post​ ร่วมกิจกรรมลอยกระทง​บนสื่อสังคมออนไลน์​

พ.ย. 25

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564

855

พ.ย. 24

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 2

พ.ย. 23

โครงการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

Fetch more items