Category Archive: ข่าวการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ก.ค. 23

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

Share

เม.ย. 25

การขอผ่อนผันทหารลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

Share

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Continue reading »

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Continue reading »

ธ.ค. 11

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Share

ม.ค. 15

ประกาศ เรื่อง ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจาปีการศึกษา 2560 (รอบสุดท้าย)

Share

Continue reading »

เม.ย. 21

การผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารเพื่อลาศึกษาต่อ(กรณีจับได้สลากแดง)

Share

ม.ค. 31

แจ้งเลื่อนรับเอกสารและตรวจรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2559

Share

มี.ค. 24

ประชาสัมพันธ์ เรื่องการขอรอรับสิทธิเพื่อรายงานตัวเข้ารับการฝึกวิชาทหาร (รด.) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

มี.ค. 24

การขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำการให้กับบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาและการเรียนรู้ (การผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2559

Share

Fetch more items