Category Archive: ข่าวการผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

ม.ค. 29

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบ 4,5 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ม.ค. 29

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบ 2,3 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ปีการศึกษา 2562 รอบสุดท้าย

Share

พ.ย. 27

การขอผ่อนผันไม่ต้องเข้ารับราชการทหารในการเรียกพล เพื่อฝึกวิชาทหาร

Share

Continue reading »

พ.ย. 05

สำเนาหนังสือพร้อมบัญชีรายชื่อผู้ยื่นขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

Share

Continue reading »

ก.ค. 23

การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ (การเกณฑ์ทหาร) ประจำปีการศึกษา 2562

Share

เม.ย. 25

การขอผ่อนผันทหารลาศึกษาต่อ กรณีจับได้สลากแดง

Share

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 3) ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Continue reading »

ก.พ. 11

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาที่ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร (รอบที่ 2) ประจำปีการศึกษา 2561

Share

Continue reading »

ธ.ค. 11

รายชื่อนักศึกษาที่ยื่นเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ประจาปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1

Share

Fetch more items