พ.ค. 22

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ค่าเช่าห้องสัมมนา จำนวน ๑ ห้อง (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 21

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบลงนามถวายพระพร จำนวน ๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 19

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๒ รายการ (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 15

ขอแสดงความยินดี นศ.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พ.ค. 10

ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

Read the rest of this entry »

พ.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารเข้าเล่ม เคลือบปกแข็ง จำนวน ๕๕ เล่ม (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 08

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๑ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งสถานที่ จำนวน ๑ งาน (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 07

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องไทยธรรม จำนวน ๑๐ ชุด (กพน.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ค. 02

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่กำลังจบการศึกษา เข้าใช้ E-Portfolio ระบบแฟ้มสะสมงาน เพื่อใช้ในการสมัครงาน

เชิญชวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ 5 ที่กำลังจบการศึกษา เข้าใช้
E-Portfolio ระบบแฟ้มสะสมงาน เพื่อใช้ในการสมัครงาน

Fetch more items