ภาพบรรยากาศ

ตุลาคม 17, 2023

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2566

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลห […]
ตุลาคม 11, 2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ”We are one เพราะเราเป็นหนึ่ง”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ& […]
กันยายน 13, 2023

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ”Young Love รักเป็นปลอดภัย”

ภาพบรรยากาศกิจกรรมโครงการ& […]
กันยายน 6, 2023

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ภาพบรรยากาศการรับบริจาคโลห […]
สิงหาคม 25, 2023

ภาพกิจกรรมพิธีประดับเครื่องหมายยศ ร้อยตรี

ภาพกิจกรรมพิธีประดับเครื่อ […]
สิงหาคม 25, 2023

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ชายไทยกับการเข้ารับราชการทหาร

ภาพกิจกรรมอบรมให้ความรู้เก […]
สิงหาคม 16, 2023

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2566

ภาพกิจกรรมการตรวจสุขภาพนัก […]
กรกฎาคม 15, 2023

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเชิง […]
กรกฎาคม 14, 2023

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566

ภาพบรรยากาศการบริจาคโลหิต […]